فروشگاه لوازم خانگی خانه چین

فروشگاه
  
فروشگاه لوازم خانگی خانه چین / فایل / گرافیگ

گرافیگ

هر پدیده ای در طول تاریخ بر اساس نیاز بشر ورفع قسمتی از خواسته های فیزیکی او شکل می گیرد و مراحل تکامل و تحول را روز به روز طی کرده و در قالبهای جدیدی خود را به منصه ظهور می رساند. شاید تا یک قرن پیش صحبت راجع به رشته ادامه مطلب


<< 12345678910 >>

توضیح کوتاه: گرافیگ

هر پدیده ای در طول تاریخ بر اساس نیاز بشر ورفع قسمتی از خواسته های فیزیکی او شکل می گیرد و مراحل تکامل و تحول را روز به روز طی کرده و در قالبهای جدیدی خود را به منصه ظهور می رساند.
شاید تا یک قرن پیش صحبت راجع به رشته ای تحت عنوان گرافیک بعید به نظر می رسید.
اما می بینیم که امروزه چگونه این شاخه از شاخه های هنری جایگاه خود را در بین جوامع مستحکم کرده و به عنوان یکی ازپدیده های ضروری ومهم مطرح می گردد.

واژه گرافیک از مصدر یونانی Graphein به معنای نوشتن گرفته شده است.
ریشه آن در اصل به معنای (خراشیدن) (حک کردن) و( نقر کردن ) است.
در روشهای تکثیر قدیمی روی سنگ یا مس را با عملی شبیه خراش دادن منقش می کردند وپس از برگردانیدن آن روی کاغذ .تکثیر را انجام می دادند که به آن ( طراحی خطی گرافیک) اطلاق می گردید.


گرافيك چيست؟

گرافیك از سری هنرهای تجسمی است كه صد البته برای كسانی كه آن را با نقاشی اشتباه میگیرند (چون شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد كه وقتی به كسی میگویید رشته ام گرافیك است می گوید پس چهره مرا نقاشی كن!!) باید بگویـم گـرافیك در اصل ایده و تركیب بندی است كه اكثر اوقات بین نوشته و تـصویر اتفاق می افتد و نقاشی بیشـتر تقلید طبیعت است كه ایده های گرافیست ها می تواند بوسیله دسـت مثال یك نقاش اجرا شود كه خیلی از هنرمندان شـاید برای اجرای بهتر و شـاید به خاطر كسری وقت طراحی نهایی رابه شخص دیگری میسپارند كه از نوع اول می توان به بیلبوردهای توی خیابان اشاره كرد و گروه دوم به آقای ممیز یكی از گرافیستهای برتر ایران اشاره كرد و گاهی هم آن ایده توسط كامپیوتر و برنامه های پیشرفته اجرا می گردد كه مطمئنا كار با دست از ارزش بالاتری بر خوردار است.
گرافیك در معنای لغت بمعنی ترسیمی و نگارشی است.و در دو مفهوم قدیم (سنتی) و جدید(نوین) متمایز میگردد كه در مرز بین این دو پدیده چاپ قرار دارد .

همانطور كه گفتم گرافیك به دو دسته قدیم و جدید و بین این دو چاپ، تقسیم میشود.

البته منظور از چاپ هم، چاپهای دستی بوسیله قالب چوبی‚ لوح فلزی(گراور) و نیز چاپ سنگی (لیتوگرافی دستی ) است و هم چاپ نیمه ماشینی مثل سیلك اسكیرین‚ لیتوگرافی جدید و هم چاپ ماشینی نظیر چاپ حروفی (لترپرس) وافست و غیره.
عنوان قدیم گرافیك یا گرافیك سنتی شامل خطاطی‚ نقاشی دو بعدی‚ كنده كاری می باشد كه بیشترین نمود آن در آرایش كتابهاست كه محصول همكاری نقاش ‚ خوشنویس ‚ تذهیب كار و جلدساز است.
و اما گرافیك نوین علاوه بر كتاب آرایی در عرصه تبلیغات تجاری ‚اعلانات دیواری (پوستر) و مطبوعاتی و نشان ها (مارك) وغیره می باشد و حتی در سینما و تلویزیون هم كاربرد دارد. مثل عنوان بندی (تیتراژ) فیلم و تصاویر متحرك  طراحی شده (انیمیشن )

هنر گرافیك نوین با معماری و مسائل ارتباط محیطی نیز تداخل دارد، پس این هنر علاوه بر خط ورنگ ‚به عناصر بصری دیگری چون حجم و نور وحتی حركت برای انتقال مفاهیم كمك میگیرد.

واژه گرافیك به معنای ترسیم و نگارش است. بر این مبنا هنر گرافیك هنری است كه ترسیم  و كردن نگاشتن اركان اصلی ان را تشكیل میدهد. از این نظر در رده بندی هنر ها هنر گرافیك را شاخه ای از هنرهای تجسمی (pelastic) به شمار می اوریم. در قرن های گذشته پیش از ان كه چاپ و چاپگری بوجو د اید هنر گرافیك از یك سو با نقاشی و از سوی دیگر با خوشنویسی مرزهای مشتركی داشت و به طور عمده در هنر كتاب ارایی متجلی میگردید اما با پیدایش و رواج چاپ هنر گرافیك بی انكه پیوندهای خود را با نقش و خط از دست دهد .مفهوم تازه ای كسب كرد بدین معنا كه بعد جدیدی به ان افزوده شد كه همان چاپ و تكثیر بود از ان پس فنهای گراور سازی و چاپ در تولید اثر گرافیكی انقدر اهمیت داشت كه میتوان هنر گرافیك را هنر چا پی نیز نامید. در مرزگرافیك سنتی و نوین پدیده چاپ قرار دارد كه در اینجا منظور از ان هم چاپ های دستی به وسیله قالب های چوبی؛صفحات فلزی (geraver) و نیز چاپ سنگی (litografy دستی) و هم چاپ نیمه ماشینی (silk eskrin)؛ لایتو گرافی جدیدو هم چاپ ماشینی نظیر چاپ حروفی (letter peress) و … میباشد.هنر گرافیك شامل نمودهای مختلف؛تصویر سازی (illustration) و خوشنویسی (calligraphy) میباشد. بنابراین خوشنویسی؛ طراحی و نقاشی دوبعدی و كنده كاری از جمله شكلهای هنری است كه در زیر بنای گرافیك سنتی طبقه بندی می شود و بدین ترتیب بارزترین نمونه فعالیت گرافیك سنتی نگارش و ارایش كتابهای ادبی كه محصول همكاری خوشنویسان؛طراحان؛نقاشان و تذهیب كاران و جلد سازان بوده است.
فعالیت گرافیك نوین علاوه بر حوزه تصویر سازی كتاب به عرصه تبلیغات تجاری؛
اعلانات دیواری (پوسترهای مطبوعاتی) ؛علائم و نشانه ها ؛ سینما و تلویزیون؛ عنوان بندی (تیتراژ) فیلم ها و برنامه های تلویزیونی ؛ تصویر متحرك طراحی شده
(animation)؛ هم چنین با معماری و مسائل ارتباط محیطی (زیبا سازی شهرها) نیز تداخل پیدا كرده است.
این عرصه جدید ایجاب كرده كه هنر گرافیك علاوه بر عناصر بصری خط و رنگ به حجم و نور روی اورده و از حركت به عنوان عامل موثری برای انتقال مفاهیم بصری سود جوید . علاوه بر اینها در تبلیغات نیز هنر گرافیك یكی از پایه های اساسی به شمار می آید. در رشته های مختلف تبلیغات مانند تبلیغات فرهنگی ؛ سیاسی؛ اجتماعی و تجاری از هنر گرافیك به عنوان زبان تصویری استفاده می كنند .
نقاشی بیان احساسات نقاش از طریق قلمو و رنگ است و در نتیجه امكان دارد كه پیام روشن و واضحی برای همه افراد نداشته باشد یعنی یك نقاش عواطفش را بیان می كند و كاری به این ندارد كه مخاطبش منظورش را درك می كند یا خیر. به همین دلیل در یك نمایشگاه نقاشی از یك تابلوی مشخص؛ افراد مختلف برداشت های متفاوتی دارند اما یك گرافیست موظف است پیام خود را به گونه ای بیان كند كه حتما مخاطبش منظورش را دریافت كند.
هنر گرافیك چون تكثیر می شود و با فنونی چون چاپ همدست شده و متعلق به همه می شود مثل نقاشی شخصی و تك نیست و هیچگاه به عنوان تابلو در یك قاب تنها نمی ماند.
Adriano morbiato نقاش ایتالیایی می گوید: گرافیك كار مشكلی است چون با یك نقطه و یا یك خط باید به اندازه یك كتاب سخن گفت و البته همه راز زیبایی گرافیك نیز در همین نكته نهفته است

 

گرافیک سنتی و مدرن

هنرهای گرافیک شامل کشیدن، طراحی کلیشه وگراور برای چاپ و طراحی گرافیکی است. صنایع گرافیک شامل همهٔ تکنیک‌ها و فعالیت‌هایی است که در تولید یک کار چاپی نقشی ایفا می‌کنند. طراحی گرافیک پیشه یا هنر ارتباط بصری است که از آمیزش تصویرها، واژه‌ها و ایده‌ها ترکیب شده تا اطلاعاتی را به تماشاگر برساند و به ویژه در او تاثیر مشخصی بنهد.

گرافیک در دو مفهوم قدیم (سنتی) و جدید(نوین) متمایز میگردد که در مرز بین این دو پدیده چاپ قرار دارد. منظور از چاپ انواع و اقسام چاپ است. گرافیک (قدیم) یا همان گرافیک سنتی شامل خطاطی، نقاشی دو بعدی، کنده کاری می باشد که بیشترین شکل آن در آرایش کتابهاست که محصول کار نقاش، خوشنویس، تذهیب کار و جلدساز می باشد.

گرافیک نوین یا گرافیک مدرن علاوه بر کتاب آرایی در قسمت تبلیغات تجارتی، اعلانات دیواری و مطبوعاتی و نشان ها (لوگوها) و غیره می باشد و حتی در سینما و تلویزیون هم کاربرد دارد. مثلا عنوان بندی فلم و تصاویر متحرک طراحی شده. هنر گرافیک نوین با مسائل ارتباط محیطی نیز تداخل دارد، پس هنر گرافیک علاوه بر خط و رنگ، به عناصر بصری دیگری چون حجم و نور کمک می گیرد.

گرافیک حیطه‌ای از هنرهای تجسمی است و دارای کاربردهای متنوع و گسترده‌ای می باشد. گرافیک یا به عبارت کاملتر طراحی گرافیک (Graphic design)، بکارگیری تکنیکهای مختلف خلق آثار دوبعدی بر روی سطوح مختلف نظیر کاغذ، دیوار، بوم، فلز، چوب، پارچه، پلاستیک، نمایشگر رایانه، سنگ و … است که در جهت رساندن پیامی خاص به بیننده انجام بپذیرد.

در طراحی گرافیک، حیطه‌ها و تخصصهای مختلفی وجود دارد:

گرافیک,رشته گرافیک,هنر گرافیک

تصویرسازی برای کتابهای کودک، طراحی صفحات وب در حیطه کاری گرافیست ها می باشد

ارتباط بصری (Visual communication)- مانند:

- طراحی پوستر

- طراحی جلد

- طراحی علامت (Sign)

- طراحی نشان (Logo)

- طراحی حروف

- طراحی آگهی تبلیغاتی

- صفحه آرایی برای کتاب و نشریه

- طراحی صفحات وب

- طراحی چاپ برای بسته‌بندی

- طراحی تبلیغاتی (کاتالوگ، بروشور، فلدر، اوراق اداری و …)

تصویرسازی (Illustration)- مانند:

- تصویرسازی برای کتابهای کودک، کتابهای علمی و آموزشی

- تصویرسازی برای نشریات

- طراحی نقشه و …


جدیدترین مطالب آموزشی

آموزش ساخت تصویر چند تکه در فتوشاپ

آموزش ساخت تصویر چند تکه در فتوشاپ
در این آموزش سعی داریم تصویری چند تکه در فتوشاپ ایجاد کنیم. با فراگیری این تکنیک می توانید تابلویی زیبا در منزل یا دکوراسیون شرکت بسازید و قبل از چاپ، تابلو را در محیط دلخواه مشاهده کنید. سند جدید با سایز مورد نظر ایجاد کنید. کلید ctrl + k را فشار دهید تا پنل Preferences باز شود. به مسیر Guides, Grid, & Slices بروید. سپس تنظیمات زیر را برای ایجاد یک شبکه ایجاد کنید.

در این آموزش سعی داریم تصویری چند تکه در فتوشاپ ایجاد کنیم. با فراگیری این تکنیک می توانید تابلویی زیبا در منزل یا دکوراسیون شرکت بسازید و قبل از چاپ، تابلو را در محیط دلخواه مشاهده کنید. سند جدید با سایز مورد نظر ایجاد کنید. کلید ctrl + k را فشار دهید تا پنل Preferences باز شود. به مسیر Guides, Grid, & Slices بروید. سپس تنظیمات زیر را برای ایجاد یک شبکه ایجاد کنید. ...

آموزش ساخت تصویر چند تکه در فتوشاپ

آموزش بازتاب تصویر بر روی شیشه عینک در فتوشاپ

آموزش بازتاب تصویر بر روی شیشه عینک در فتوشاپ
در این مقاله می‌خواهیم به بررسی چگونگی ایجاد بازتاب تصویر بر روی شیشه عینک بپردازیم. با ما همراه باشید در ادامه به صورت گام به گام همراه با تصاویر به این آموزش می پردازیم. در ابتدا بخش مورد نظر را توسط یکی از ابزارهای انتخاب در حالت انتخاب قرار دهید.

در این مقاله می‌خواهیم به بررسی چگونگی ایجاد بازتاب تصویر بر روی شیشه عینک بپردازیم. با ما همراه باشید در ادامه به صورت گام به گام همراه با تصاویر به این آموزش می پردازیم. در ابتدا بخش مورد نظر را توسط یکی از ابزارهای انتخاب در حالت انتخاب قرار دهید. ...

آموزش بازتاب تصویر بر روی شیشه عینک در فتوشاپ

ممنوع الخروجی ۱۵ نفر مرتبط با انتشار فایل صوتی/ دادستان تهران: هنوز کسی را بازداشت نکرده‌ایم

ممنوع الخروجی ۱۵ نفر مرتبط با انتشار فایل صوتی/ دادستان تهران: هنوز کسی را بازداشت نکرده‌ایم

...

ممنوع الخروجی ۱۵ نفر مرتبط با انتشار فایل صوتی/ دادستان تهران: هنوز کسی را بازداشت نکرده‌ایم
طرح های معمار امین سلطانپور - حسن سلطانپور - سلطاتپور استودیو - فروشگاه لیدی مد کالا - فروشگاه رابوکالا - مقالات - سایت مپ - نقشه سایت - تماس با ما - صفحه اصلی