فروشگاه لوازم خانگی خانه چین

فروشگاه
  

روش های متفاوت بافت لیف

روش های متفاوت بافت لیف آموزش بافت لیف, نحوه ی بافت لیف, روش های بافت لیف

بافت لیف ساده

 

 آموزش بافت لیف

لیف یکی از لوازمی است که در اکثر حمام های ایرانی وجود دارند. لیف ها به اشکال مختلفی وجود دارند. براای عروس از لیف های زیبا در اشکال مختلف استفاده می شوند و برای کودکان از اشکال حیوانات. در ادامه چند مدل از لیف های بافتنی را آموزش داده ایم.

آموزش بافت لیف به شکل ساده :

برای بافت ساده ی لیف، ابتدا چند تا زنجیره بزنید. بستگی به تعداد پایه های موردتان دارد، برای هر 10-12 پایه 4 تا زنجیره کافی است. دقت کنید اگر تعداد زنجیره ها را زیاد بزنید. وسط لیف شما سوراخ بزرگی ایجاد می شود. بنابراین تعداد آن ها را درست انتخاب کنید.

 

پس از زدن زنجیره های مورد نظر، زنجیره ی آخر را به زنجیره ی ابتدایی متصل کنید تا به شکل دایره شود. سپس از داخل آن پایه بلند و یا پایه کوتاه بزنید، این به سلیقه ی شما بستگی دارد. این کار را ادامه بدهید تا دور زنجیره با پایه های مورد نظر پر شود.

 

اکنون با پایه ی مورد نظرتان بین پایه های ردیف زیری 2 تا پایه ببافید. اگر 1 پایه ببافید، لیف شما جمع می شود و به صورت مخروط در می آید.

 

این کار را آنقدر ادامه بدهید تا دایره ی لیف به اندازه ی دلخواه شما در آید. البته دقت داشته باید ابتدای کار را پایه کوتاه بزنید و بعد از چند ردیف پایه بلند بزنید. که لیف شما راحت تر تا شود و خیلی پر نباشد (یعنی ضخیم نشود).

 

البته می توانید آن ها را هم پایه کوتاه بزنید بستگی به شما دارد. پس از این که دایره ی شما آماده شد یک قسمتی را برای دسته ی لیف قرار بدهید و فقط همان قسمت را ببافید به این صورت که پایه بلند بزنید و ردیف بعدی را دقیقا روی پایه ی بعدی ببافید و لزومی به اضافه زدن و یا بین پایه ها زدن نیست زیرا می خواهید یه قسمت را به صورت صاف برای دسته ی لیف آماده کنید. 

 

پس از اینکه به اندازه ی دلخواه تان رسید آن را کور کنید و یه قسمت دیگر دقیقا به همین اندازه و شکل ببافید.

 

در پایان دو قسمت را روی هم قرار بدهید، و لبه های آن را به جز قسمتی که دست به داخل لیف می رود را به وسیله ی پایه کوتاه به هم وصل کنید.

 

این مدل ساده ترین مدل بافت لیف است. شما می توانید اکنون گل هایی را ببافید و به آن متصل کنید.

 

بافت لیف حمام به شکل ماهی :

 

نحوه ی بافت لیف به شکل ماهی, آموزش بافت لیف به شکل ماهی, بافت انواع لیف

طرز بافت لیف به شکل ماهی

 

برای بافت لیف به شکل ماهی، مدل های متفاوتی وجود دارد. این بافتی که به شما آموزش می دهیم فانتزی تر و زیباتر است مخصوصا برای لیف حمام عروس خانم ها.

 

برای بافت لیف می توانید به صورت دو لایه ببافید و یا دو لایه جدا ببافید و بعد به هم وصل کنید.

 

ابتدا حلقه ای از زنجیره ببافید و سپس در حلقه جادویی 3 زنجیره،2 پایه بلند، 1 زنجیره، 3 پایه بلند، 1 زنجیره، 3 پایه بلند، 1 زنجیره، 3 پایه بلند ببافید.

 

3 زنجیره،2 پایه بلند، 1 زنجیره، 3 پایه بلند در ابتدای هر رج (حاشیه ابتدایی) است. 3 پایه بلند ، 1 زنجیره و 3 پایه بلند در انتهای هر رج (حاشیه انتهایی ) تکرار می شود. بعد از حاشیه ابتدایی و قبل از حاشیه انتهایی 2 زنجیره بافته می شود. مرکز کار هم فقط پایه بلند است.

 

پایه بلندهای وسط در هر رج از هر طرف دو دانه اضافه می شود.

 

وقتی به اواسط لیف رسیدید و عرض آن به اندازه ی دلخواهتان رسید، از دو طرف یک دانه پایه بلندهای وسط لیف را نبافید. (در اصل هر ردیفی 2 تا پایه بلند کم می شود. تا شروع به جمع شدن شود. این کار را ادامه بدهید تا پایه بلندها به 1 عدد برسد. در پایان دم ماهی را ببافید.

 

پس از بافت دو طرف لیف، آن ها را روی هم قرار بدهید و با زنجیره و پایه بلند به هم ببافید. به این ترتیب حاشیه ای دور تا دور لیف ایجاد می شود.

 

برای برجسته شدن حاشیه دور ماهی 3 زنجیره بافته در اولین زنجیره پایه بلند ببافید. سپس با پایه بلند دولایه را به هم متصل کنید. برای زیباتر شدن لیف ماهی می توانید نوار زنجیره ای را ببافید و از بین زنجیره های آن عبور بدهید. با رنگ سفید و مشکی دایره ای کوچک برای چشم آن ببافید. می توانید رنگ کاموایی که دو لایه لیف را به هم متصل می کنید و نوار زنجیره ای آن را یک رنگ و رنگی متضاد با رنگ لیف انتخاب کنید. این ها کاملا سلیقه ای است.

 

نحوه بافت لیف, طرز بافت لیف, آموزش مرحله ای بافت لیف

بافت لیف به شکل ماهی

 

آموزش بافت لیف توت فرنگی قلاب بافی مرحله به مرحله

 

آموزش مرحله ای بافت لیف, آموزش بافت لیف ساده, ساده ترین روش بافت لیف

بافت لیف به شکل توت فرنگی

 

برای بافت لیف به شکل توت فرنگی ابتدا 6 زنجیره ببافید و با پایه کوتاه به زنجیره اولی وصل کنید تا حلقه ای گرد آماده شود. یک زنجیره بافته، نخ را دور قلاب بیندازید. از داخل حلقه نخ کاموا را بگیرید. 2 بار دیگر نخ کاموا را دور قلاب انداخته و از حلقه نخ بگیرید. همه را یکی کنید و یک زنجیره بزنید (گره پفکی)

 

2 زنجیره ببافید. (2 زنجیره فاصله بین گره های پفکی است) در حلقه 7 گره پفکی دیگر بزنید. بین هر گره دو زنجیره فاصله قرار بگیرد. با زنجیره به بالای گره پفکی وصل کنید.

 

در ردیف بعدی یک پایه کوتاه روی زنجیره بین دو گره پفکی ببافید. با این کار نخ را به فاصله بین دو گره میبرید. یک زنجیره بزنید. یک گره پفکی، دو زنجیره و یک گره پفکی در فاصله بین دو گره بزنید.

 

هر رجی که می بافید در فاصله بین گره های رج قبل گره پفکی بافته می شود. در تمامی رج ها بین دو گره پفکی 2 زنجیره است.

 

3 بار یک گره پفکی و دو زنجیره ببافید. حالا یک گره پفکی ، 2 زنجیره و 1 گره پفکی در فاصله بین دوگره ببافید. با 3 گره پفکی دیگر رج را تمام کنید.

 

لیف توت فرنگی فقط از دو پهلو اضافه می شود. به عبارتی در دو طرف، دوگره پفکی مابین گره های رج قبل بافته می شود.

 

در رج بعدی هم گره پفکی 2 زنجیره و گره پفکی در فاصله بین دو گره ببافید. در کل 15 رج می بافید. رج اول 8 گره پفکی بود و 14 رج هم افزایشی. پس از 15 رج یعنی رج 16 یک رج را بدون افزایش ببافید.

 

یعنی پهلوها که دو گره پفکی می بافتید، اکنون فقط یک گره پفکی ببافید. پایان رج بدون افزایش.

 

یک زنجیره بافته و در فاصله بین گره قبلی گره پفکی ببافید ولی یکی نکنید.

 

نخ گره پفکی را روی قلاب نگهدارید و یک گره پفکی در فاصله بین دو گره بعدی ببافید. سپس همه را با یک حلقه یکی کنید.

 

سپس باقی رج را مانند قبل ببافید. به انتهای رج که رسیدید باز دو گره پفکی را یکی کنید. از ابتدا و انتهای رج ها یکی یکی کم کنید.

 

با این شیوه تعداد دانه ها کاهش می یابد. سپس 8 رج کاهشی ببافید. و در پایان رج آن را به ابتدای رج وصل کنید و نخ را بچینید.

 

کاموای سبز رنگ را با پایه کوتاه به میان لیف وصل کنید. و 20 زنجیره ببافید. پس از 20 زنجیره آن ها را با پایه کوتاه در همان محل وصل کنید. این بند برای آویزان کردن لیف است.

 

حالا به ترتیب در فاصله هر گره پفکی (یک پایه کوتاه 5 زنجیره و یک پایه کوتاه) ببافید. رج که به پایان رسید داخل حلقه را با پایه کوتاه پر کنید. نخ را محکم کرده و بچینید.

 

روش های بافت لیف, نحوه بافت لیف, طرز بافت لیف

بافت انواع لیف

 

بافت لیف به شکل توت فرنگی, بافت لیف به شکل ماهی, آموزش بافت لیف به شکل توت فرنگی

ایده هایی برای بافت لیف

 

نحوه بافت لیف, طرز بافت لیف, آموزش مرحله ای بافت لیف

مدل های بافت لیف

 

بافت لیف به شکل توت فرنگی, بافت لیف به شکل ماهی, آموزش بافت لیف به شکل توت فرنگی

بافت لیف به شکل عروس و داماد

 

نحوه بافت لیف, طرز بافت لیف, آموزش مرحله ای بافت لیف

بافت انواع لیف

 

گردآوری: بخش خانه داری

 

 

   محصولات مشابه

   مطالب مشابه 

مدل روفرشی ترک
مدل روفرشی ابریشمی
چه کنیم روفرشی جمع نشود؟
ایده هایی برای تزیین دمپایی روفرشی
بافت فرش در اردبیل
روش های متفاوت بافت لیف
نکات کلیدی در بافت فرش
آموزش بافت پاپوش مربعی
تاريخچه و فرايند بافت فرش ايران
آموزش بافت پتوی زمستانی

   محصولات مشابه  

روفرشی بافت کیان یزد مدل گلشن کد 022Z روفرشی بافت کیان یزد مدل گلشن کد 022Z
مشاهده مشخصات و خرید

روفرشی کیان یزد مدل گلشن کد 022Ger روفرشی کیان یزد مدل گلشن کد 022Ger
مشاهده مشخصات و خرید

روفرشی بافت کیان یزد طرح ترنج کد 220 روفرشی بافت کیان یزد طرح ترنج کد 220
مشاهده مشخصات و خرید

روفرشی کیان بافت مدل ناهید کد 22T روفرشی کیان بافت مدل ناهید کد 22T
مشاهده مشخصات و خرید

روفرشی بافت کیان یزد مدل ظریف کد 022-Ghah روفرشی بافت کیان یزد مدل ظریف کد 022-Ghah
مشاهده مشخصات و خرید

روفرشی کیان یزد مدل ترنج کد KK 022 روفرشی کیان یزد مدل ترنج کد KK 022
مشاهده مشخصات و خرید

روفرشی کیان یزد مدل ترنج کد AB 022 روفرشی کیان یزد مدل ترنج کد AB 022
مشاهده مشخصات و خرید

روفرشی کیان یزد مدل ترنج کد KS 022 روفرشی کیان یزد مدل ترنج کد KS 022
مشاهده مشخصات و خرید

روفرشی سوپر گلشن یزد کد 08 روفرشی سوپر گلشن یزد کد 08
مشاهده مشخصات و خرید

روفرشی سوپر گلشن کد 03K روفرشی سوپر گلشن کد 03K
مشاهده مشخصات و خرید

روفرشی سوپر گلشن یزد کد 018 روفرشی سوپر گلشن یزد کد 018
مشاهده مشخصات و خرید

روفرشی سوپر گلشن یزد کد 012 روفرشی سوپر گلشن یزد کد 012
مشاهده مشخصات و خرید

روفرشی سوپر گلشن یزد مدل سه تار کد AB 02 روفرشی سوپر گلشن یزد مدل سه تار کد AB 02
مشاهده مشخصات و خرید

روفرشی سوپر گلشن یزد کد 05 روفرشی سوپر گلشن یزد کد 05
مشاهده مشخصات و خرید

روفرشی سوپر گلشن یزد کد T1-031 روفرشی سوپر گلشن یزد کد T1-031
مشاهده مشخصات و خرید

روفرشی سوپر گلشن کد 15K روفرشی سوپر گلشن کد 15K
مشاهده مشخصات و خرید

روفرشی سوپر گلشن کد 15T روفرشی سوپر گلشن کد 15T
مشاهده مشخصات و خرید

روفرشی سوپر گلشن طرح گبه GO Ab 601 روفرشی سوپر گلشن طرح گبه GO Ab 601
مشاهده مشخصات و خرید

روفرشی سوپر گلشن یزد کد 011 روفرشی سوپر گلشن یزد کد 011
مشاهده مشخصات و خرید

روفرشی سوپر گلشن یزد مدل فریبا کد 02T روفرشی سوپر گلشن یزد مدل فریبا کد 02T
مشاهده مشخصات و خرید


   مقالات مشابه  

آنچه در مورد روفرشی نمی‌دانید؟
راهنمای کامل انتخاب دمپایی روفرشی
انواع روفرشی زیبا و پرفروش با قیمت روز و خرید اینترنتی
طرح های معمار امین سلطانپور - حسن سلطانپور - سلطاتپور استودیو - فروشگاه لیدی مد کالا - فروشگاه رابوکالا - مقالات - سایت مپ - نقشه سایت - تماس با ما - صفحه اصلی